Monday, May 20, 2013

Минск: Европейский межкультурный фестиваль

Сегодня открывается Европейский межкультурный фестиваль. Подобное мероприятие пройдет в Беларуси впервые. Главная цель мероприятия – создать коммуникационную площадку для культурного диалога и рассказать белорусам об истории и традициях стран-участниц Европейского Союза, а также государств, которые входят в инициативу «Восточное партнерство».

Его главная цель – создать коммуникационную площадку для культурного диалога, рассказать белорусам о гисторыии и традиции стран-участниц Европейского Союза, а также государств, входящих в инициативу ЕС “Восточное партнерство”.

В рамках Европейского межкультурного фестиваля пройдет множество мероприятий: занятия по немецкому языку, встречи с молодыми людьми-волонтерами из разных стран Европы, образовательные семинары по истории и культуре соседних стран и многое другое.

Европейский межкультурный фестиваль пройдет не только в столице – некоторые мероприятия пройдут в Гомеле и Гродно. В их числе – молодежные дебаты, презентация международных молодежных обменов и волонтерских программ и лекции о сегодняшнем взаимодействии Евросоюза и Беларуси.


1 comment:

  1. Bạn chưa có kinh nghiệm mua hàng ebay. Nhưng bạn lại muốn mua đồ mỹ. Vậy bạn phải làm sao? Hãy để chúng tôi giải quyết khó khăn này giúp bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi đảm bảo sẽ mua được món hàng bạn yêu thích. Ngoài ra chúng tôi còn rất dịch vụ khác có thể kể đến như order hàng Hàn Quốc giá rẻ, ship hàng nhật, chuyển hàng anh về việt nam, nhập hàng từ thái lan về việt nam, gửi hàng đi lào, gửi hàng đi campuchia, dịch vụ mua hàng trên amazon, dịch vụ thông quan hàng hóa, mua hàng trực tuyên nước ngoài, gửi hàng từ việt nam sang pháp. Hãy nhớ đến chúng tôi khi bạn cần mua hàng ở nước ngoài nhé.

    ReplyDelete

Monday, May 20, 2013

Минск: Европейский межкультурный фестиваль

Сегодня открывается Европейский межкультурный фестиваль. Подобное мероприятие пройдет в Беларуси впервые. Главная цель мероприятия – создать коммуникационную площадку для культурного диалога и рассказать белорусам об истории и традициях стран-участниц Европейского Союза, а также государств, которые входят в инициативу «Восточное партнерство».

Его главная цель – создать коммуникационную площадку для культурного диалога, рассказать белорусам о гисторыии и традиции стран-участниц Европейского Союза, а также государств, входящих в инициативу ЕС “Восточное партнерство”.

В рамках Европейского межкультурного фестиваля пройдет множество мероприятий: занятия по немецкому языку, встречи с молодыми людьми-волонтерами из разных стран Европы, образовательные семинары по истории и культуре соседних стран и многое другое.

Европейский межкультурный фестиваль пройдет не только в столице – некоторые мероприятия пройдут в Гомеле и Гродно. В их числе – молодежные дебаты, презентация международных молодежных обменов и волонтерских программ и лекции о сегодняшнем взаимодействии Евросоюза и Беларуси.


1 comment:

  1. Bạn chưa có kinh nghiệm mua hàng ebay. Nhưng bạn lại muốn mua đồ mỹ. Vậy bạn phải làm sao? Hãy để chúng tôi giải quyết khó khăn này giúp bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi đảm bảo sẽ mua được món hàng bạn yêu thích. Ngoài ra chúng tôi còn rất dịch vụ khác có thể kể đến như order hàng Hàn Quốc giá rẻ, ship hàng nhật, chuyển hàng anh về việt nam, nhập hàng từ thái lan về việt nam, gửi hàng đi lào, gửi hàng đi campuchia, dịch vụ mua hàng trên amazon, dịch vụ thông quan hàng hóa, mua hàng trực tuyên nước ngoài, gửi hàng từ việt nam sang pháp. Hãy nhớ đến chúng tôi khi bạn cần mua hàng ở nước ngoài nhé.

    ReplyDelete