Wednesday, September 18, 2013

Прием заявок: международная молодежная конференция «Challenge Youth Studies from Inside» / «Испытывая Молодежные Исследования Изнутри»

ЦЕНТР МОЛОДЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге
приглашает студентов принять участие
в международной молодежной конференции
«Challenge Youth Studies from Inside» / «Испытывая Молодежные Исследования Изнутри», которая пройдет 27-29 ноября 2013 года, в г. Санкт-Петербурге.

Мы приглашаем к участию студентов бакалавриата и магистратуры (по специальности Социология и не только!), которые смогут представить свои исследовательские и творческие проекты и их результаты, посвященные изучению молодежи, факторов, определяющих качество и стили жизни молодежи, молодежных сцен и повседневных практик, культур и субкультур, он-лайн и офф-лайн практик.

Конференция пройдет в формате «испытаний».

«Испытания» представляют собой:
 • во-первых, «испытание» молодых ученых в научном поле (ваших исследовательских компетенций);
 • во-вторых, это «испытание» молодежных исследований самими молодыми (взгляд на проблемы молодежи самой молодежью);
 • в-третьих, это «испытание» научных исследований «ненаучными» проектами (искусством, творчеством, гражданской активностью, технологиями).
В рамках конференции Вы сможете представить результаты своих научных исследований, а также инициативные творческие проекты, уже реализуемые Вами (самостоятельно или с друзьями/коллегами) или только готовящиеся к реализации (разработанная идея проекта).

Источник: http://youth.hse.spb.ru/
Информационное письмо (PDF): http://youth.hse.spb.ru/sites/default/files/call_students_rus.pdf

1 comment:

 1. Rất nhiều mẹ bầu thắc mắctrẻ sơ sinh khóc nhiều có ảnh hưởng gìcó nên tắm lá khế cho trẻ sơ sinh khi bé bị rôm sảy vào những mùa hè nóng bức. Có nên chụp ảnh cho trẻ sơ sinh không. Nhiểu người có câu “chụp 3 chết cha thằng chụp. Vậy Tại sao không nên chụp hình 3 người
  giới trẻ hiện nay thường sử dụng rất nhiều các loại chất kích thích. Vậy hút bồ đà là gì và hút cỏ mỹ là gì những loại chất kích thích này có gây nghiện không?
  Động vật là một loài linh thiêng, có thể báo trước cho con người những điềm báo sắp đến vậy
  chim lợn kêu trước nhà báo điều gìrắn vào nhà báo điềm gì. Đây là những điều mà bạn đọc đang rất quan tâm đến. Loài chim khá đa dạng và linh thiêng. chính vì thế bạn nên lưu ý khi chim bay vào nhà báo điềm gì.

  ReplyDelete

Wednesday, September 18, 2013

Прием заявок: международная молодежная конференция «Challenge Youth Studies from Inside» / «Испытывая Молодежные Исследования Изнутри»

ЦЕНТР МОЛОДЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге
приглашает студентов принять участие
в международной молодежной конференции
«Challenge Youth Studies from Inside» / «Испытывая Молодежные Исследования Изнутри», которая пройдет 27-29 ноября 2013 года, в г. Санкт-Петербурге.

Мы приглашаем к участию студентов бакалавриата и магистратуры (по специальности Социология и не только!), которые смогут представить свои исследовательские и творческие проекты и их результаты, посвященные изучению молодежи, факторов, определяющих качество и стили жизни молодежи, молодежных сцен и повседневных практик, культур и субкультур, он-лайн и офф-лайн практик.

Конференция пройдет в формате «испытаний».

«Испытания» представляют собой:
 • во-первых, «испытание» молодых ученых в научном поле (ваших исследовательских компетенций);
 • во-вторых, это «испытание» молодежных исследований самими молодыми (взгляд на проблемы молодежи самой молодежью);
 • в-третьих, это «испытание» научных исследований «ненаучными» проектами (искусством, творчеством, гражданской активностью, технологиями).
В рамках конференции Вы сможете представить результаты своих научных исследований, а также инициативные творческие проекты, уже реализуемые Вами (самостоятельно или с друзьями/коллегами) или только готовящиеся к реализации (разработанная идея проекта).

Источник: http://youth.hse.spb.ru/
Информационное письмо (PDF): http://youth.hse.spb.ru/sites/default/files/call_students_rus.pdf

1 comment:

 1. Rất nhiều mẹ bầu thắc mắctrẻ sơ sinh khóc nhiều có ảnh hưởng gìcó nên tắm lá khế cho trẻ sơ sinh khi bé bị rôm sảy vào những mùa hè nóng bức. Có nên chụp ảnh cho trẻ sơ sinh không. Nhiểu người có câu “chụp 3 chết cha thằng chụp. Vậy Tại sao không nên chụp hình 3 người
  giới trẻ hiện nay thường sử dụng rất nhiều các loại chất kích thích. Vậy hút bồ đà là gì và hút cỏ mỹ là gì những loại chất kích thích này có gây nghiện không?
  Động vật là một loài linh thiêng, có thể báo trước cho con người những điềm báo sắp đến vậy
  chim lợn kêu trước nhà báo điều gìrắn vào nhà báo điềm gì. Đây là những điều mà bạn đọc đang rất quan tâm đến. Loài chim khá đa dạng và linh thiêng. chính vì thế bạn nên lưu ý khi chim bay vào nhà báo điềm gì.

  ReplyDelete